Monday, August 20, 2012

Copperopolis Elementary Teacher Line-up

K             Mrs. Lundin
K             Mrs. DeSimone
1              Mrs. Handgis
1              Mrs. Crawford
2              Mrs. Aardal
2              Mrs. Pino
3              Mrs. Young
4              Mrs. Bauer
5              Mrs. Milbridge
5/6         Mrs. Barker
6              Mrs. Hessels (Mrs. Bottomley during Mrs. Hessels maternity leave)
RSP/Learning Center      Mrs. Mueller